FUNSPARK RIVALS ประกาศจัดแข่งขันถึงคราวทัวร์นาเมนต์ฝั่งเอเชีย

การแข่งขันพรีซีซั่นที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมและมกราคมที่จะถึงนี้ จะมีทีมประกอบไปด้วยทีมจากเอเชีย 18 ทีมโดยจะมีการประกาศแบ่งกลุ่มแบบยุโรป…