วันแรกกับการแข่งขันรอบ เพลย์ออฟ ROV ในการชิงตัวแทนระดับประเทศ

วิดีโออีสปอร์ต

เปิดม่านวันแรกแล้ว หลังจากได้ตัวแทนแต่ละจังหวัด และในตอนนี้ตัวแทนแต่ละจังหวัดก็ต้องปะทะกันเพื่อหาตัวแทนประเทศอีกครั้ง