รอบชิงชนะเลิศ British Esports Championships

ข่าวEsports

British Esports Association ได้ร่วมมือกับ Confetti Institute of Creative Technologies เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของนักเรียนปี 2021