Lucky ทีม Heretics วางมือจากการเป็นผู้เล่นหลักพร้อมเปลี่ยนสังกัดเพื่อพัฒนาคุณภาพตัวเองต่อ !!

ผู้เล่นชาวฝรั่งเศสได้ก้าวลงจากไลน์อัพที่ใช้งานหลักของ Heretics ด้วยความหวังว่าจะได้พบบ้านหลังใหม่ในปีหน้าที่ดีกว่า…