" "

เทคนิกการเล่นเกม Klondike Secret กับการพัฒนาฟาร์ม

เทคนิคการเล่นเกม

เทคนิคที่จะทำให้ การพัฒนาฟาร์มได้เร็วขึ้น

คือการพยายามรวบรวมสัตว์ ให้ได้มากขึ้น ซื้อสัตว์เลี้ยงให้ครบ ตามที่ฟาร์มกำหนด เพื่อนำผลผลิตของสัตว์ที่ได้มา ไปสร้างหรือพัฒนาในจุดอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถ นำไปขายเพื่อนำเหรียญมาใช้ได้อีกด้วย สำหรับโดยปกติของฟาร์มเหล่านี้ ที่เปิดขึ้นนั้น จะมีขีดจำกัดในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น นกที่จะตายเมื่อทำภาระกิจครบจำนวน

หรือแกะที่จะมีการผลิตผ้าขนสัตว์ แล้วจะตายไป สัตว์ทุกตัวที่ได้รับการพัฒนา เลี้ยงดูเพื่อผลิตทรัพยากรต่างๆ เมื่อครบตามกำหนด จะตายลง ดังนั้นผู้เล่นจะต้องทำการตรวจสอบ และให้ซื้อสัตว์เพิ่ม เพื่อมาใช้ผลิตผลผลิตที่เกิดขึ้น ระมัดระวังในการถอนหญ้า อย่าถอนหรือทำการทำลายหญ้า ที่เป็นอาหารสัตว์ออกไป

จนไม่มีให้สัตว์ได้กิน เพราะสัตว์ที่เลี้ยงนั้น จะต้องทำการป้อนอาหาร จึงจะมีผลผลิตออกมาให้ผู้เล่นนั่นเอง ดังนั้นควรระมัดระวัง อย่าให้อาหารหมด และสัตว์ที่ตายควรซื้อมาเลี้ยงทดแทน 

อ่านเพิ่มเติม >> eSports

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของ ESPORTS

ข่าวล่าสุด